WELKOM

EVEN VOORSTELLEN
170535

Creditinfo’s is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in verhaalskwesties, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, achtergronden, steunvorderingen, personalia of adresgegevens, specifieke zaken, etc.

Wanneer u of uw cliënt een vordering te verhalen heeft, twijfelt aan de kredietwaardigheid of de betrouwbaarheid van een (zakelijke) relatie of specifieke achtergrondinformatie nodig heeft, biedt Creditinfo’s uitkomst. Wij zullen grondig en onderbouwt rapporteren inzake de verhaalsmogelijkheden, de betalingsdiscipline, moraliteit, financiële positie, eventuele schulden (steunvorderingen!), bezittingen en voorgeschiedenis van uw relatie.

Daarnaast zullen wij al het mogelijke in het werk stellen ook uw specifieke vragen te kunnen beantwoorden. Zo zijn we inmiddels een specialist geworden in het traceren van mensen: uw debiteur, maar ook die oude uit het oog verloren vriend, vriendin of familielid.

Aan de hand van onze rapportages en adviezen kunt u met een gerust hart uw zakelijke beslissingen nemen.

Creditinfo’s onderscheidt zich van de andere aanbieders op de markt door zeer gedegen research, snelle levertijden en uitgebreide en duidelijke rapportages en adviezen.

Kortom: een betrouwbare partner voor alle zaken waarbij met kwalitatief hoogwaardige informatie onderbouwd advies, noodzakelijk is.

….voor al uw vragen
Binnen de grenzen van de wet wordt al het mogelijke gedaan al uw vragen zo goed, uitgebreid en zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden.

De betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens wordt gegarandeerd door het doen van gedegen desk-research, waar nodig aangevuld met field-research.

Creditinfo’s onderhoudt nauw contact met verschillende specialisten zoals informatiebureaus, deurwaarderskantoren, incasso-organisaties en recherche- c.q. detectivebureaus. Daarnaast werken we samen met (financiële) specialisten zoals registeraccountants, controllers en actuarissen.

Deze manier van werken verzekert u van waardevolle adviezen.

Product
De adviezen van Creditinfo’s worden geleverd in de vorm van rapporten waarin u de onderbouwing vind van het uiteindelijk in de rubriek ‘Conclusie’ gegeven eindadvies. Hierin wordt weergegeven waar eventueel beslag op kan worden gelegd, of het aangaan van een (zakelijke) relatie al dan niet verantwoord is, het antwoord op uw specifieke vragen enzovoorts. Ook wordt er in de ‘Conclusie’ aangegeven op welke vlak eventueel verdergaand onderzoek mogelijk en/of wenselijk is.

Advies op maat
De producten die Creditinfo’s levert zijn globaal te verdelen in 5 groepen, te weten rapporten van:

  1. Verhaalsonderzoeken
  2. Kredietwaardigheidonderzoeken
  3. Antecedenten(achtergrond)onderzoeken
  4. Alimentatie onderzoeken en
  5. Gerichte onderzoeken

Contactgegevens Creditinfo’s
Goeverneurlaan 632, 2523 CR  Den Haag
Telefoon: 0031 – (0)70 – 39 40 911
Fax: 0031 – (0)70 – 39 47 574

e-mail: creditinfos@creditinfos.com
www-adres: www.creditinfos.com

Informatie aanvragen