ALIMENTATIE ONDERZOEKEN

Speciaal voor alimentatie kwesties hebben wij 2 onderzoeken ontwikkeld.

  • onderzoek naar samenwoning
  • onderzoek naar financiële verstrengeling

Onderzoek naar samenwoning
Indien het vermoeden bestaat dat de ex-partner van uw cliënt feitelijk samenwonend is, dan kan dit onderzoek de bewijzen leveren welke noodzakelijk zijn om dit aan te kunnen tonen. U kunt daarbij bv. denken aan:

  • waar wordt de post heen gestuurd?
  • welk adres wordt door instanties gehanteerd?
  • waar is men volgens omwonenden woonachtig?

Onderzoek naar financiële verstrengeling
Binnen het kader van dit onderzoek gaan wij na of er tussen de ex-partner van uw cliënt en haar/zijn huidige partner verstrengeling bestaat op het gebied van bronnen van inkomsten en in bezit zijnde (on)roerende zaken. Voorts onderzoeken wij door wie de rekeningen worden betaald en of er transacties tussen de partijen plaatsvinden