KREDIETWAARDIGHEIDSONDERZOEKEN

Kredietwaardigheids onderzoek

Tactvol maar grondig doen wordt er navraag gedaan naar een toekomstige of bestaande zakelijke relatie. In een kredietwaardigheidsonderzoek ligt de nadruk op de financiƫle positie, de betalingsdiscipline en de handelsmoraliteit. Discreet, doelmatig en snel worden alle gegevens achterhaald die nodig zijn om een gefundeerd advies te kunnen verstrekken omtrent het al dan niet aangaan van een zakelijke relatie.

Normaal Kredietwaardigheidsonderzoek
In de rapportage worden gegevens opgenomen over:

 • adres
 • Kamer van Koophandel inschrijving
 • bedrijfsconstructie
 • verbindingen op fiscaal en/of juridisch gebied met andere bedrijven
 • bedrijfsgrootte (omvang)
 • bedrijfsactiviteiten
 • handelsmoraliteit
 • betalingsdiscipline
 • handelsverleden
 • financiĆ«le positie
 • referenties (leverancier ervaringen)
 • betrokkenheid bij faillissementen en/of surseances van betaling
 • aanvullende algemene informatie, waarbij de nadruk vanzelfsprekend ligt op de kredietwaardigheid en/of de betrouwbaarheid van de relatie.betalingsdiscipline

Diepgaand Kredietwaardigheidsonderzoek
Ook bij de kredietwaardigheidsonderzoeken maken we een onderscheid tussen normale- en diepgaande onderzoeken. Het verschil tussen beide is vergelijkbaar met het verschil tussen een normaal- en een diepgaand verhaalsonderzoek. Is er sprake van een groot belang c.q. een groot risico; moet u bv. aanzienlijke leningen of kredieten gaan verstrekken, dan is het aan te bevelen een diepgaand kredietwaardigheidsonderzoek aan te vragen. Ook teneinde de kredietwaardigheid na te gaan wordt bij een diepgaand onderzoek kosten noch moeite gespaard alle relevante informatie boven water te krijgen.

Elke rapportage wordt afgesloten met een advies. Hierin wordt aangegeven of het al dan niet raadzaam is de zakelijke relatie aan te gaan, of dat het gewenst is zekerheden te verlangen. Zeker is dat u zich met het instellen van een kredietwaardigheid onderzoek veel onnodig (financieel) leed kunt besparen.