ANTECEDENTEN

Antecedenten onderzoeken
De antecedentenonderzoeken worden met name gebruikt om aan te nemen personeel te laten screenen. Maar ook als men bv. een samenwerkingsverband aan wil gaan kan het zinvol zijn onderzoek te laten verrichten naar de toekomstige relatie. Afhankelijk van het belang dat met het aangaan van de relatie gemoeid is en/of de positie waarin een toekomstige werknemer zal worden geplaatst, kunt u kiezen uit de volgende onderzoeken:

  • CV-check
  • Normaal Antecedentenonderzoek
  • Diepgaand Antecedentenonderzoek

CV-check
Een ingeleverd curriculum vitae wordt grondig op juistheid (waarheid) gecontroleerd.

Normaal Antecedenten onderzoek
Bij dit onderzoek wordt er met name ingegaan op het arbeidsverleden, de moraliteit en de betrouwbaarheid van betrokkene. Ook kunt u gegevens verwachten m.b.t. de bron van inkomsten, de betalingsdiscipline en de financiële positie.  Zo zal o.m. worden nagaan hoe betrokkene bij voormalige werkgevers functioneerde of hoe hij/zij in de omgeving bekend staat.

Diepgaand Antecedenten onderzoek
Is het noodzakelijk dat u 100% zeker weet wat voor vlees u in de kuip heeft, dan is dit het aangewezen onderzoek. Net zoals bij onze andere diepgaande onderzoeken zorgen wij dat ook hier de onderste steen boven komt. U kunt alle van belang zijnde informatie m.b.t. de huidige situatie, het arbeidsverleden, de betalingsdiscipline, de moraliteit en de financiële positie van betrokkene in de rapportage verwachten.