GERICHTE ONDERZOEKEN

Onze ervaring en specialistische kennis stelt ons in staat tevens uw specifieke vragen te beantwoorden.

U kunt hierbij denken aan gerichte naspeuringen op het gebied van bv.

 • n.a.w. gegevens (bv. het traceren van een feitelijk adres of de juiste personalia)
 • bronnen van inkomsten
 • financiële gegevens
 • kadastrale c.q. hypothecaire gegevens
 • bezit van (on)roerende zaken
 • complexe bedrijfsconstructies
 • steunvorderingen
 • fraude
 • adresgegevens
 • specifieke (achtergrond) informatie benodigd bij zakelijke geschillen of voor gerechtelijke procedures
 • antecedenten

Deze gerichte onderzoeken sluiten vaak naadloos aan op een al verstrekt rapport, maar kunnen ook separaat verstrekt worden.

Indien de door u gestelde vragen niet middels één van de vermelde onderzoeken te beantwoorden is, neemt u dan gerust even contact op teneinde e.e.a. persoonlijk te overleggen. Tenslotte leveren wij advies op maat.

Creditinfo’s: een naam om te onthouden!
De werkzaamheden geschieden uiteraard in nauw overleg en volgens uw wensen. Aanpassingen zijn daarbij mogelijk. Zo hebben we bijvoorbeeld voor een specifieke groep een beperkt onderzoek ontwikkeld. In het rapport wordt een deel van de gegevens vermeld, zoals die in een normaal- of diepgaand rapport vermeld worden.